Det traditionelle samfund: Det traditionelle samfund kaldes også industrisamfundet. I Danmark tog det sin begyndelse med industrialisering omkring år 1900. Karakteristika ved det traditionelle samfund er pligt, loyalitetsmoral, køns- og aldershierarki, materialisme, forudsigelighed og at traditionerne var i fokus, det var hjulene der fik det hele til at køre.


Det senmoderne samfund: Det er senmoderne samfund kaldes også informationssamfundet. Det tog sin begyndelse i 60’erne. Karakteristika ved det senmoderne samfund er aftraditionalisering, refleksivitet, individualisering, selvrealisering, ligestilling og dynamik. Det er jeg'et der er i fokus, man er ikke længere styret af traditioner, og man laver og bestemmere selv hvad man vil og hvilke tradition man vil have.
model_for_forskellige_samfunds_former.jpg
Så hvis man føre de to samfund op mod hinanden og kigger på forskellene, så er forskellene at:
  • Religionen styrer landet og samfundet i traditionelle samfund, det er den drivende kraft. Hvor i det senmoderne samfund er det sekularisering der er styrende for samfundet. Sekularisering betyder at man selv bestemmere om man vil være troende eller ikke troende. Det er en personlig ting, og ikke noget der styre landet. Fx i Irak skal kvinder bære tørklæde, hvor i Danmark bestemmer man selv om man vil bære tørklæde.
  • Det er ikke længere familien der er det vigtigste, den er ikke i fokus længere. Nu er det "jeg'et", altså individet er i fokus. Man beslutter selv hvad der tæller i ens liv.
  • Der er ikke længere pligt. Altså i det traditionelle samfund var det en pligt at holde sammen på familien, fx at holde juleaften sammen. Nu er det op til en selv, man reagere ud fra hvad man har lyst til, ikke hvad man behøver. Så nu er det ok, at holde jul med sig selv på en ferieø.
  • I det traditionelle var kvinden undertrykt og havde ikke samme rettigheder som manden. fx i et muslimsk land som Irak, er kvinden undertrykt og må ikke de samme ting som manden. Der var ikke ligestilling. Nu er der ligestilling og begge køn har samme rettigheder. I det traditionelle samfund havde/har alder en stor betydning for hvor vigtig du er, og hvor stor betydning du har for samfundet. Nu ældre du er nu vigtigere er din stemme. Sådan er det ikke i det senmoderne samfund, der er ens vigtighed ikke bestemt af din alder.